Vedlikehold

02.02.2020

Vi utfører diverse typer vedlikehold, f.eks utskifting av bord på eldre trebåter.

Service av seildrev, innenbords og utenbords motor, drev og drivverk.

Skifting av sink, drivreimer o.l. samt vask, bunnsmøring og polering.